Αποκτήστε πρόσβαση σε επιχειρησιακές συνδρομητικές υπηρεσίες (SaaS),
ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιείτε
Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες, με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία
Mπορούν να αξιοποιηθούν από οποιοδήποτε λογισμικό,
παρέχοντας άμεση πρόσβαση και ευκολία διαχείρισης στα δεδομένα
Προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη σύγχρονη επιχείρηση και τους Δημόσιους Φορείς, αναβαθμίζοντας την αποτελεσματικότητα τους
Business as usual
Αυτόματες ενημερώσεις, προσαρμογές, επεκτάσεις όσον αφορά στη λειτουργικότητα και στις συχνές νομοθετικές και άλλες αλλαγές, χωρίς να διαταράσσεται η καθημερινότητα και οι συνήθειες των τελικών χρηστών
Microsoft Azure
Η πλατφόρμα φιλοξενείται στο
Microsoft Azure που διαθέτει όλες τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις και εξασφαλίζει συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και σταθερής λειτουργίας
Accounting Services e-books
Η υπηρεσία e-books είναι η πρώτη διαθέσιμη της πλατφόρμας SingularLogic myCloud και αποτελεί κόμβο επικοινωνίας και διάδρασης των επιχειρηματικών εφαρμογών με τα myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
SingularLogic
© Copyright 2020 – SingularLogic